Alternative text

2020-21 Akademik Yılı

2020-21 Academic Year

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT UNIVERSITY

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi

Student Activities Centre

Kulüp ve Topluluklar

Clubs and Societies

Çevrimiçi Etkinlik Onay Formu

Online Activity Approval Form

v. 2021/1ZFORMU HAZIRLAYANLA İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE APPLICANT


ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLE İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE ONLINE ACTIVITY

Çevrimiçi etkinlikler Öğrenci Etkinlikleri Merkezi tarafından size verilecek Zoom adresleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu amaçla şahsi Zoom hesapları veya başka iletişim ortamları kullanılamaz.
Online events will be held using the Zoom address provided by the Student Activities Center. Personal Zoom accounts or other communication tools or platforms cannot be used for this purpose.


Etkinliğin aşağıdaki birimlerle paylaşılmasını ister misiniz? /

Would you like the activity to be shared with the following units?


gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-ss-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Etkinliği gerçekleştireceğiniz Zoom adresiyle ilgili bilgiler Öğrenci Etkinlikleri tarafından verilecektir. /
The Zoom address for the activity will be communicated to you by the Student Activities Centre.

Örnek: Oturum adı, Konuşmacıyla ilgili bilgiler, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Information about the guest invited, Movie to be shown, etc.

DİKKAT: Etkinlikle ilgili ön görülen harcamalarınızı bu formda belirtmediğiniz takdirde, daha sonra yapacağınız ödeme talepleri dikkate alınmayacaktır.

ATTENTION: If you do not mention the expected expenses for your activity, later requests will not be taken into consideration.


Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated


Sponsorluk Geliri, Katılımcı Ücreti Geliri ve Diğer Gelirler / Sponsorship, Participation Fee and Other Revenues


Etkinlik başvurusu sponsorluk ön onayı alındıktan sonra yapılmalıdır. Sonra tekrar deneyiniz. / Activity request must be made after sponsorship pre-approval. Try later.

Tahmini / Estimated

Bu sponsorlar arasında, sigara veya tütün mamulleri, alkollü içecekler ve enerji içecekleri üretici, dağıtıcı veya aracı firmalarının bulunmadığını beyan ederim. / I hereby declare that there are no producers, distributors or intermediaries of cigarettes or tobacco products, alcoholic beverages and energy drinks.


Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated


Kulüp ve Topluluklar Ortak Bütçesi’nden proje için mali destek talebi / Fund request from the Clubs and Societies Common BudgetEtkinlik Formunu onayladıktan sonra formun özetini içeren bir doğrulama mesajı, formda belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize ve aynı zamanda Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’ne gönderilecektir. Başvurunuzun takibini Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’nden yapınız.

When you submit the Activity Form, a summary will be sent to your e-mail address and to the Student Activities Center simultaneously. Follow up with your application at the Student Activities Center.

Onayladıktan sonra bir hata veya herhangi başka bir nedenle formu iptal etmek isterseniz, e-posta adresinize gelen doğrulama mesajını “LÜTFEN FORMU İPTAL EDİNİZ.” notuyla oem@bilkent.edu.tr adresine yönlendiriniz.

If you want to cancel the form because of an error or for any other reason, after you have confirmed it, please forward the confirmation message you will receive to oem@bilkent.edu.tr with the note “PLEASE CANCEL THE FORM."