Alternative text

2020-21 Akademik Yılı

2020-21 Academic Year

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT UNIVERSITY

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi

Student Activities Center

Kulüp ve Topluluklar

Clubs and Societies

Bilgi Formu

Info Form


FORMU DOLDURAN

FORM SUBMITTED BY


KULÜP / TOPLULUK TANITIM YAZISI

CLUB / SOCIETY INTRODUCTORY TEXT


KULÜP/TOPLULUK LOGOSU

CLUB/SOCIETY LOGO


WEB SİTESİ ADRESİ

WEBSITE ADDRESS


SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

SOCIAL MEDIA ADDRESS