Alternative text

2020-21 Akademik Yılı

2019-20 Academic Year

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT UNIVERSITY

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi

Student Activities Center

Kulüp ve Topluluklar

Clubs and Societies

Genel Kurul Bildirim Formu

General Assembly Notification FormFORMU DOLDURAN

FORM SUBMITTED BY


GENEL KURUL İLE İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE GENERAL ASSEMBLY

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm

ÖNEMLİ:
Genel Kurulu gerçekleştireceğiniz ZOOM adresi Öğrenci Etkinlikleri tarafından iletilecektir.
Kulüp/Topluluk üyesi tüm öğrencilere Genel Kurul çağrısı Öğrenci Etkinlikleri tarafından gönderilecektir.
IMPORTANT:
The ZOOM address for the General Assembly will be communicated to you by the Student Activities Center.
An invitation to the General Assembly will be sent to all Club/Society members by the Student Activities Center.