Alternative text

2020-21 Akademik Yılı

2020-21 Academic Year

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT UNIVERSITY

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi

Student Activities Center

Kulüp ve Topluluklar

Clubs and Societies

Sponsorluk Ön Onay Formu

Sponsorship Pre-approval FormFORMU DOLDURAN

FORM SUBMITTED BY


ETKİNLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE ACTIVITY


SPONSOR İLE İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE SPONSOR


SPONSOR FİRMANIN

RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS

SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OF THE SPONSOR COMPANY

Sözleşme karşılığında sponsor firma tarafından Kulüp/Topluluk için Üniversitenin banka hesabına yatırılacak ücreti belirtiniz. / Indicate the fee to be paid by the company to the University's bank account for the Club / Society in return for the contract.

(KDV dahil / VAT included)

Sözleşme karşılığında sponsor firmanın diğer sorumluluk ve yükümlülüklerini maddeler halinde belirtiniz

Specify the other responsibilities and obligations of the sponsor company in return for the contract


KULÜP/TOPLULUĞUN (ÜNİVERSİTENİN)

RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS

SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OF THE CLUB/SOCIETY (UNIVERSITY)

Sözleşme karşılığında Kulüp/Topluluğun (Üniversitenin) sorumluluk ve yükümlülüklerini maddeler halinde belirtiniz

Specify the responsibilities and obligations of the Club/Society (University) in return for the contract


AÇIKLAMALAR

EXPLANATIONS

Gerekli olduğu takdirde

If needed