Alternative text

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT UNIVERSITY

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi

Student Activities Centre

Kulüp ve Topluluklar

Clubs and Societies

Etkinlik Onay Formu

Activity Approval Form


Please use the new form available by clicking the link below.

DÜZENLEYEN KULÜP/TOPLULUK

THE ORGANIZING CLUB/SOCIETY


FORMU HAZIRLAYANLA İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE APPLICANT


ETKİNLİKLE İLGİLİ BİLGİLER

INFO ABOUT THE ACTIVITY

DİKKAT: Çevrimiçi etkinlikler Öğrenci Etkinlikleri Merkezi tarafından size verilecek Zoom adresleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu amaçla şahsi Zoom hesapları veya başka iletişim ortamları kullanılamaz.
ATTENTION: Online events will be held using the Zoom address provided by the Student Activities Center. Personal Zoom accounts or other communication tools or platforms cannot be used for this purpose.

DİKKAT: Bilkent Üniversitesi’nde tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapayacak biçimde maske takılması şarttır.
ATTENTION: Wearing a face mask completely covering mouth and nose is mandatory in all indoor and outdoor spaces.

Etkinlik İngilizce olarak yapılacaksa adını İngilizce olarak belirtiniz. / If the activity will be held in English, indicate its name in English.

ÖNEMLİ: Kulüp/Topluluk üyesi tüm öğrencilere Genel Kurul çağrısı Öğrenci Etkinlikleri Merkezi tarafından gönderilecektir.
IMPORTANT:An invitation to the General Assembly will be sent to all Club/Society members by the Student Activities Center.


Kulüp/Toplulukların, etkinliklerine Bilkent dışından katılacak konuşmacı ve izleyiciler için Konuk Bildirim Formu doldurmaları gerekmektedir. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunun kontrolü etkinliği düzenleyen Kulüp/Topluluğun sorumluluğundadır.
Clubs/Societies are required to fill out a Guest Notification Form for all non-Bilkent participants whether speaker or just audience. It is the responsibility of the Club/Society organizing the event to check the accuracy of the information specified in this form.


Etkinliğin aşağıdaki birimlerle paylaşılmasını ister misiniz? /

Would you like the activity to be shared with the following units?


gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-ss-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

gg-aa-yy / dd-mm-yy
ss:dd / hh:mm
ss:dd / hh:mm

Salonların kapasiteleri listede belirtilmiştir.Talep ettiğiniz salonun size tahsis edilmesi ilgili birimin onayına bağlıdır. Lütfen bu onayı ÖEM’nden takip ediniz.
The capacity of each room is indicated in the list. The allocation of the place requested depends on the approval of the unit concerned. Please follow this approval from SAC.

Bilkent dışından katılacak konuşmacılar için Konuk Bildirim Formu doldurulması gerekmektedir.
Guest Notification Form must be filled out for guest speakers from other institutions.

Örnek: Oturum adı, Gösterilecek film, vb.
Example: Title of the session, Movie to be shown, etc.

DİKKAT: Etkinlikle ilgili ön görülen harcamalarınızı bu formda belirtmediğiniz takdirde, daha sonra yapacağınız ödeme talepleri dikkate alınmayacaktır.
ATTENTION: If you do not mention the expected expenses for your activity, later requests will not be taken into consideration.


DİKKAT: Mesai saatleri (08:30-12:30 ve 13:30-17:30) dışındaki ve hafta sonundaki etkinliklerde, etkinliğin yapılacağı salonda personel bulunması gerektiğinde, fazla mesai (28.36TL/saat) ve yemek fişi (30.75TL) ödemesi yapılmaktadır. Fazla mesaiye kalan personel için ulaşım harcamasını da Ulaşım kısmında belirtiniz.
ATTENTION: For activities beyond the working hours (08:30am-12:30pm and 1:30pm-5:30pm) and on weekends, if there is a need for a staff in the room, the Club/Society will be charged for extra hours (28.36TL/hour) and restaurant ticket (30.75TL). The transportation expenses of the staff staying for extra hours should be mentioned below in the Transportation section.

1) Öğle saatlerindeki etkinlikler için sadece 12:30-13:30 saatleri arası için fazla mesai belirtiniz.
2) 17:30 sonrası etkinliklerde 1 adet, 00:00 sonrası da devam eden etkinlikler için 2 adet yemek fişi belirtiniz.

1) For activities at lunch time, there will be extra hour payment just for the period 12:30pm-1:30pm.
2) For activities after 17:30 indicate 1, for the overnight activities indicate 2 restaurant tickets.


Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated

Ulaşım için üniversite araçlarının ücretlerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
The fares of the university transportation services can be seen using the link below.


Tahmini / Estimated

Kafeteryalar hariç kampüsteki kapalı mekanlarda yiyecek ve içecek kullanımına izin verilmemektedir.
Except for the cafeterias, the use of food and beverages is not allowed in all indoor spaces.

Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated

1) Maliyet hesaplaması için kişi başı saat ücreti 15.50TL’dır.
2) Gereken kişi ve saati bilmiyorsanız sadece 15.50TL giriniz.

1) The cost per person per hour is 15.50TL.
2) If number of hours and persons needed unknown, enter 15.50TL.


Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated

DİKKAT: Ön görülen harcamaların toplam tutarını belirtiniz.
ATTENTION: Please indicate the total amount of all expected expenses.


Sponsorluk Geliri, Katılımcı Ücreti Geliri ve Diğer Gelirler / Sponsorship, Participation Fee and Other Revenues


Etkinlik başvurusu sponsorluk ön onayı alındıktan sonra yapılmalıdır. Sonra tekrar deneyiniz. / Activity request must be made after sponsorship pre-approval. Try later.

Tahmini / Estimated

Bu sponsorlar arasında, sigara veya tütün mamulleri, alkollü içecekler ve enerji içecekleri üretici, dağıtıcı veya aracı firmalarının bulunmadığını beyan ederim.
I hereby declare that there are no producers, distributors or intermediaries of cigarettes or tobacco products, alcoholic beverages and energy drinks.


Tahmini / Estimated

Tahmini / Estimated

DİKKAT: Ön görülen gelirlerin toplam tutarını belirtiniz.
ATTENTION: Please indicate the total amount of all expected incomes.


Kulüp ve Topluluklar Ortak Bütçesi’nden proje için mali destek talebi / Fund request from the Clubs and Societies Common BudgetEtkinlik Formunu onayladıktan sonra formun özetini içeren bir doğrulama mesajı, formda belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize ve aynı zamanda Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’ne gönderilecektir. Başvurunuzun takibini Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’nden yapınız.

When you submit the Activity Form, a summary will be sent to your e-mail address and to the Student Activities Center simultaneously. Follow up with your application at the Student Activities Center.

Onayladıktan sonra bir hata veya herhangi başka bir nedenle formu iptal etmek isterseniz, e-posta adresinize gelen doğrulama mesajını “LÜTFEN FORMU İPTAL EDİNİZ.” notuyla oem@bilkent.edu.tr adresine yönlendiriniz.

If you want to cancel the form because of an error or for any other reason, after you have confirmed it, please forward the confirmation message you will receive to oem@bilkent.edu.tr with the note “PLEASE CANCEL THE FORM."